OBS! För att kunna logga in med knappen nedan måste ditt konto på antagning.se vara aktiverat med en aktiveringskod som skickats hem till din folkbokföringsadress. Har du frågor runt ditt konto på antagning.se och dess aktivering ska du kontakta supporten på antagning.se.

Klicka här för att aktivera

OBS! För att kunna logga in med knappen nedan måste ditt personnummer vara registrerat i eduID-kontot.

Klicka här för att aktivera

För att kunna logga in med knappen nedan måste du ha en aktiveringskod från KI. Get an activation code using the option 'Få aktiveringskod (studenter)' at the bottom of this page.

Klicka här för att aktivera


Via brev till din folkbokföringsadress

När du använder knappen nedan för att beställa en aktiveringskod ska du fylla i ditt personnummer. Sedan kommer aktiveringskoden skickas till din folkbokföringsadress

Klicka här för att beställa aktiveringskod
Via personligt besök

Man kan även få en aktiveringskod utskriven genom att besöka universitetsbiblioteket på KI campus Flemingsberg eller campus Solna. OBS! Medtag legitimation.

Besöksadresser och   öppettider